About Me

My photo
Nama: Mohd Khairul Azmi Md Nawi No. Matrik: D20102041288

Sunday, 20 November 2011

PENGENALANAssalamualaikum dan Selamat Sejahtera. Permulaan perjalanan pembelajaran dan pangajaran (P&P) dalam Subjek Matematik Sekolah Rendah saya ditambah baik dengan menggunakan blog sebagai platform baru. Saya ingin mengambil kesempatan dengan kepesatan pembangunan dalam teknologi maklumat sebagai salah satu medium penyampaian P&P  saya dengan lebih berkesan terhadap para pelajar saya di SK Puncak Alam, Selangor. Saya sangat berharap melalui platform blog ini, maklumat yang ingin saya sampaikan mampu disampaikan dengan lebih cepat dan berkesan. Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment